Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Cardinal Court tại Phú Mỹ Hưng (1/2023)

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng dự án căn hộ Cardinal Court tại Phú Mỹ Hưng đã hoàn thiện. Theo đó, chủ đầu tư chính thức đã bàn giao vào ngày 26/12/2023. Quý khách hàng đã nhận nhà và an cư.

HÌNH ẢNH KHU CĂN HỘ CARDINAL COURT (ĐÃ BÀN GIAO)

Đã bàn giao vào ngày 25/12/2023
Đã bàn giao vào ngày 25/12/2023

Tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court tại Phú Mỹ Hưng (12/2023)

Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 12/2023)

Tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (11/2023)

Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 11/2023)

Tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (9/2023)

Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 9/2023)

Hình ảnh quá trình xây dựng dự án căn hộ Cardinal Court (Từ 2022 đến 2023)

Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 6/2023)
Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 3/2023)
Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 12/2022)
Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 8/2022)
Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court  (Tháng 5/2022)
Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 2/2022)
 Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Cardinal Court (Tháng 11/2021)

Bên trên là một số hình ảnh tiến độ xây dựng dự án căn hộ Cardinal Court do Phumyhungreal.vn cập nhật từ chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, hi vọng những thông tin này hữu ích đến quý nhà đầu tư.