Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 120m2 - Giá 11tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 120m2 - Giá 11tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 120m2, 2 Phòng ngủ, Giá 11tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườ...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 120m2
11.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 115m2 - Giá 12tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 115m2 - Giá 12tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 115m2, 2 Phòng ngủ, Giá 12tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườ...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 115m2
12.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Penthouse, 170m2 - Giá 16tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Penthouse, 170m2 - Giá 16tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Cho thuê Penthouse Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 170m2, Giá 16tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Penthouse
 • Diện tích: 170m2
16.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 11tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 11tr I Phường Tân Quy, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 94m2, 2 Phòng ngủ, Giá 11tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 94m2
11.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Penthouse, 240m2 - Giá 3.7 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Penthouse, 240m2 - Giá 3.7 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Penthouse Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 240m2, Giá 3.7 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Penthouse
 • Diện tích: 240m2
3.700.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Penthouse, 235m2 - Giá 3.85 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Penthouse, 235m2 - Giá 3.85 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Penthouse Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 235m2, Giá 3.85 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Penthouse
 • Diện tích: 235m2
3.850.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 96.1m2 - Giá 1.95 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 96.1m2 - Giá 1.95 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 96.1m2, 2 Phòng ngủ, Giá 1.95 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 96.1m2
1.950.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 118m2 - Giá 2.35 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 118m2 - Giá 2.35 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 118m2, 3 Phòng ngủ, Giá 2.35 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 118m2
2.350.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 1.95 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 2 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 1.95 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2, Diện tích 95m2, 2 Phòng ngủ, Giá 1.95 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 95m2
1.950.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 2.25 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 2.25 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 1, Diện tích 87m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2.25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 87m2
2.250.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 130m2 - Giá 4.6 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 130m2 - Giá 4.6 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hoàng Anh Gia Lai 1, Diện tích 130m2, Giá 4.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 ,...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 130m2
4.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 115m2 - Giá 2.6 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 115m2 - Giá 2.6 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 1, Diện tích 115m2, 3 Phòng ngủ, Giá 2.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 115m2
2.600.000.000₫
Xem chi tiết