Mới đăng Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Star Hill, Diện tích 95m2, 3 Phòng ngủ, Giá 4.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 95m2
4.100.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Bán Penthouse, 256m2 - Giá 10.9 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Penthouse, 256m2 - Giá 10.9 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Penthouse Star Hill, Diện tích 256m2, Giá 10.9 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Penthouse
 • Diện tích: 256m2
10.900.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 3.95 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 3.95 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Star Hill, Diện tích 87m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.95 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 87m2
3.950.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 140m2 - Giá 46tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 140m2 - Giá 46tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Star Hill, Diện tích 140m2, Giá 46tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 140m2
46.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Star Hill, Diện tích 94m2, 2 Phòng ngủ, Giá 23tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phon...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 94m2
23.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 133m2, 3 Phòng ngủ, Giá 43tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 133m2
43.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 101m2, 3 Phòng ngủ, Giá 29tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 101m2
29.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 71m2, 2 Phòng ngủ, Giá 17tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 71m2
17.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 70m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tâ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 70m2
3.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 75m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.75 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 75m2
3.750.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 467m2 - Giá 215tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 467m2 - Giá 215tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Sài Gòn Paragon, Diện tích 467m2, Giá 215tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 ,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 467m2
215.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Sài Gòn Paragon, Diện tích 150m2, Giá 59tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 150m2
59.000.000₫
Xem chi tiết