Mới đăng Star Hill I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 140m2 - Giá 46tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 140m2 - Giá 46tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Star Hill, Diện tích 140m2, Giá 46tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 140m2
46.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 467m2 - Giá 215tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 467m2 - Giá 215tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Sài Gòn Paragon, Diện tích 467m2, Giá 215tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 ,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 467m2
215.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Sài Gòn Paragon, Diện tích 150m2, Giá 59tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 150m2
59.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Viên I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 143m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Viên I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 143m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ Viên, Diện tích 143m2, Giá 23tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 143m2
23.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Midtown Sakura Park I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 280m2 - Giá 180tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Midtown Sakura Park I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 280m2 - Giá 180tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Midtown Sakura Park, Diện tích 280m2, Giá 180tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 280m2
180.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Phước I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 110m2 - Giá 35tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Phước I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 110m2 - Giá 35tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ Phước, Diện tích 110m2, Giá 35tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 110m2
35.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Khánh 1,2,3,4 I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 82m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Khánh 1,2,3,4 I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 82m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ Khánh 1,2,3,4, Diện tích 82m2, Giá 59tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 82m2
59.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Midtown Phú Mỹ Hưng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 227m2 - Giá 185tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Midtown Phú Mỹ Hưng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 227m2 - Giá 185tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Midtown Phú Mỹ Hưng, Diện tích 227m2, Giá 185tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 227m2
185.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Midtown Phú Mỹ Hưng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 284.88m2 - Giá 180tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Midtown Phú Mỹ Hưng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 284.88m2 - Giá 180tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Midtown Phú Mỹ Hưng, Diện tích 284.88m2, Giá 180tr. Liện hệ: Sky Garden ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 284.88m2
180.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Cho thuê Shophouse - Kiot

Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 200m2 - Giá 75tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng, Diện tích 200m2, Giá 75tr. Liện hệ: Sky Garden 1,...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 200m2
75.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Cho thuê Shophouse - Kiot

Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 200m2 - Giá 65tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng, Diện tích 200m2, Giá 65tr. Liện hệ: Sky Garden 1,...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 200m2
65.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng Phòng ngủ Cho thuê Shophouse - Kiot

Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 108m2 - Giá 63tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Khu Biệt Thự Mỹ Hoàng, Diện tích 108m2, Giá 63tr. Liện hệ: Sky Garden 1,...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 108m2
63.000.000₫
Xem chi tiết