Mới đăng Mỹ An I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 112m2 - Giá 14 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ An I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 112m2 - Giá 14 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ An, Diện tích 112m2, Giá 14 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 112m2
14.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Phước I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 180m2 - Giá 13 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Phước I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 180m2 - Giá 13 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ Phước, Diện tích 180m2, Giá 13 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 180m2
13.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Khánh 1,2,3,4 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 183m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Khánh 1,2,3,4 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 183m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ Khánh 1,2,3,4, Diện tích 183m2, Giá 25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phư...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 183m2
25.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 111m2 - Giá 28 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 111m2 - Giá 28 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Mỹ Toàn, Diện tích 111m2, Giá 28 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân P...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 111m2
28.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Jamona Golden Silk I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 90m2 - Giá 9.5 Tỷ I Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Jamona Golden Silk I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 90m2 - Giá 9.5 Tỷ I Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Jamona Golden Silk, Diện tích 90m2, Giá 9.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , P...
 • Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 90m2
9.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 2 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 13 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 2, Diện tích 150m2, Giá 13 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 150m2
13.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hưng Vượng 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 180m2 - Giá 12.5 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Hưng Vượng 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 180m2 - Giá 12.5 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1, Diện tích 180m2, Giá 12.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 180m2
12.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 130m2 - Giá 4.6 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 130m2 - Giá 4.6 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hoàng Anh Gia Lai 1, Diện tích 130m2, Giá 4.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 ,...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 130m2
4.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 177m2 - Giá 4.9 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Hoàng Anh Gia Lai 1 I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 177m2 - Giá 4.9 Tỷ I Phường Tân Quy, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hoàng Anh Gia Lai 1, Diện tích 177m2, Giá 4.9 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 ,...
 • Phường Tân Quy - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 177m2
4.900.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Ehome 5 - The Bridgeview I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 326m2 - Giá 12 tỷ I Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ehome 5 - The Bridgeview I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 326m2 - Giá 12 tỷ I Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Ehome 5 - The Bridgeview, Diện tích 326m2, Giá 12 tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2...
 • Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 326m2
12.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Ehome 5 - The Bridgeview I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 445m2 - Giá 18 tỷ I Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ehome 5 - The Bridgeview I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 445m2 - Giá 18 tỷ I Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Ehome 5 - The Bridgeview, Diện tích 445m2, Giá 18 tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2...
 • Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 445m2
18.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Chung cư Phú Mỹ I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 84m2 - Giá 3.1 Tỷ I Phường Phú Mỹ, Quận 7

Chung cư Phú Mỹ I Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 84m2 - Giá 3.1 Tỷ I Phường Phú Mỹ, Quận 7

Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Chung cư Phú Mỹ, Diện tích 84m2, Giá 3.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 84m2
3.100.000.000₫
Xem chi tiết