Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 133m2, 3 Phòng ngủ, Giá 43tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
  • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 133m2
43.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 101m2, 3 Phòng ngủ, Giá 29tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
  • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 101m2
29.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 71m2, 2 Phòng ngủ, Giá 17tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
  • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 71m2
17.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 70m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tâ...
  • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 70m2
3.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 75m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.75 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
  • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 75m2
3.750.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 3 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 85m2 - Giá 11tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 3, Diện tích 85m2, 2 Phòng ngủ, Giá 11tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân P...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 85m2
11.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 3 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 12tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 3, Diện tích 70m2, 2 Phòng ngủ, Giá 12tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân P...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 70m2
12.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 3 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 80m2 - Giá 1.72 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Vượng 3, Diện tích 80m2, 2 Phòng ngủ, Giá 1.72 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 80m2
1.720.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 3 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 2.3 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Vượng 3, Diện tích 71m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2.3 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phon...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 71m2
2.300.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 2 I Bán Penthouse, 180m2 - Giá 5.5 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Penthouse Hưng Vượng 2, Diện tích 180m2, Giá 5.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Penthouse
  • Diện tích: 180m2
5.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 2 I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 130m2 - Giá 3.5 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Vượng 2, Diện tích 130m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 130m2
3.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Bán Shophouse - Kiot - Cửa hàng Hưng Vượng 1 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 3 Phòng ngủ Cho thuê Căn hộ Hưng Vượng 1 2 Phòng ngủ Cho thuê

Hưng Vượng 2 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 2.25 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Vượng 2, Diện tích 71m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2.25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
  • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Loại BĐS: Căn hộ
  • Diện tích: 71m2
2.250.000.000₫
Xem chi tiết