Mới đăng Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 73tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 73tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 300m2, Giá 73tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 300m2
73.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 144m2, Giá 45tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 144m2
45.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 270m2 - Giá 29 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 270m2 - Giá 29 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 270m2, Giá 29 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 270m2
29.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 198m2, Giá 25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 198m2
25.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 123m2 - Giá 30tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 123m2 - Giá 30tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 123m2, 3 Phòng ngủ, Giá 30tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phư...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 123m2
30.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 121m2 - Giá 32tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 121m2 - Giá 32tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 121m2, 3 Phòng ngủ, Giá 32tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phư...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 121m2
32.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 4.3 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 4.3 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 110m2, 3 Phòng ngủ, Giá 4.3 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 110m2
4.300.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 7 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 7 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 124m2, 3 Phòng ngủ, Giá 7 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 124m2
7.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 378m2 - Giá 45 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 378m2 - Giá 45 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Phú 1,2,3, Diện tích 378m2, Giá 45 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 378m2
45.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 256m2 - Giá 35.5 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 256m2 - Giá 35.5 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Phú 1,2,3, Diện tích 256m2, Giá 35.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 256m2
35.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Mỹ Khang, Diện tích 124m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 124m2
3.200.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 114m2 - Giá 3.1 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 114m2 - Giá 3.1 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Mỹ Khang, Diện tích 114m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 114m2
3.100.000.000₫
Xem chi tiết