Mới đăng Mỹ Toàn 1,3 I Cho thuê Nhà phố, 144m2 - Giá 37tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn 1,3 I Cho thuê Nhà phố, 144m2 - Giá 37tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Mỹ Toàn 1,3, Diện tích 144m2, Giá 37tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 144m2
37.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 108m2 - Giá 55tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 108m2 - Giá 55tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 108m2, Giá 55tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 108m2
55.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 148m2 - Giá 53tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 148m2 - Giá 53tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 148m2, Giá 53tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 148m2
53.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 111m2 - Giá 39tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 111m2 - Giá 39tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 111m2, Giá 39tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
39.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 126m2 - Giá 45tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 126m2 - Giá 45tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 126m2, Giá 45tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 126m2
45.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 111m2 - Giá 50tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Cho thuê Nhà phố, 111m2 - Giá 50tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 111m2, Giá 50tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
50.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng KDC Nam Long Phú Thuận I Cho thuê Nhà phố, 80m2 - Giá 30tr I Phường Phú Thuận, Quận 7

KDC Nam Long Phú Thuận I Cho thuê Nhà phố, 80m2 - Giá 30tr I Phường Phú Thuận, Quận 7

Cho thuê Nhà phố KDC Nam Long Phú Thuận, Diện tích 80m2, Giá 30tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
 • Phường Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 80m2
30.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng KDC Nam Long Phú Thuận I Cho thuê Nhà phố, 80m2 - Giá 20tr I Phường Phú Thuận, Quận 7

KDC Nam Long Phú Thuận I Cho thuê Nhà phố, 80m2 - Giá 20tr I Phường Phú Thuận, Quận 7

Cho thuê Nhà phố KDC Nam Long Phú Thuận, Diện tích 80m2, Giá 20tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
 • Phường Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 80m2
20.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Cho thuê Nhà phố, 111m2 - Giá 28tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 111m2, Giá 28tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
28.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Cho thuê Nhà phố, 222m2 - Giá 228tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 222m2, Giá 228tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 222m2
228.000.000₫
Xem chi tiết