Mới đăng Mỹ Toàn 1,3 I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 21 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn 1,3 I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 21 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Mỹ Toàn 1,3, Diện tích 111m2, Giá 21 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
21.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Bán Nhà phố, 108m2 - Giá 23 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Bán Nhà phố, 108m2 - Giá 23 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 108m2, Giá 23 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 108m2
23.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 23 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 23 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Mỹ Toàn, Diện tích 111m2, Giá 23 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
23.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng KDC Phú Mỹ I Bán Nhà phố, 90m2 - Giá 8.65 Tỷ I Phường Phú Mỹ, Quận 7

KDC Phú Mỹ I Bán Nhà phố, 90m2 - Giá 8.65 Tỷ I Phường Phú Mỹ, Quận 7

Bán Nhà phố KDC Phú Mỹ, Diện tích 90m2, Giá 8.65 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Th...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 90m2
8.650.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng KDC Nam Long Phú Thuận I Bán Nhà phố, 80m2 - Giá 6.7 Tỷ I Phường Phú Thuận, Quận 7

KDC Nam Long Phú Thuận I Bán Nhà phố, 80m2 - Giá 6.7 Tỷ I Phường Phú Thuận, Quận 7

Bán Nhà phố KDC Nam Long Phú Thuận, Diện tích 80m2, Giá 6.7 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 80m2
6.700.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng KDC Nam Long Phú Thuận I Bán Nhà phố, 120m2 - Giá 18.5 Tỷ I Phường Phú Thuận, Quận 7

KDC Nam Long Phú Thuận I Bán Nhà phố, 120m2 - Giá 18.5 Tỷ I Phường Phú Thuận, Quận 7

Bán Nhà phố KDC Nam Long Phú Thuận, Diện tích 120m2, Giá 18.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phon...
 • Phường Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 120m2
18.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng KDC Nam Long Phú Thuận I Bán Nhà phố, 76.3m2 - Giá 5.55 Tỷ I Phường Phú Thuận, Quận 7

KDC Nam Long Phú Thuận I Bán Nhà phố, 76.3m2 - Giá 5.55 Tỷ I Phường Phú Thuận, Quận 7

Bán Nhà phố KDC Nam Long Phú Thuận, Diện tích 76.3m2, Giá 5.55 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
 • Phường Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 76.3m2
5.550.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 16.8 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 111m2, Giá 16.8 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, T...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
16.800.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 18.5 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 111m2, Giá 18.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, T...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
18.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 22 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 111m2, Giá 22 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thà...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
22.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Bán Nhà phố, 111m2 - Giá 27.9 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 111m2, Giá 27.9 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, T...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 111m2
27.900.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Bán Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ Cho thuê Nhà phố Hưng Gia 3 Phòng ngủ

Hưng Gia 3 I Bán Nhà phố, 225m2 - Giá 65 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Nhà phố Hưng Gia 3, Diện tích 225m2, Giá 65 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thà...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Nhà phố
 • Diện tích: 225m2
65.000.000.000₫
Xem chi tiết