Mới đăng Star Hill I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Star Hill, Diện tích 94m2, 2 Phòng ngủ, Giá 23tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phon...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 94m2
23.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 133m2, 3 Phòng ngủ, Giá 43tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 133m2
43.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 101m2, 3 Phòng ngủ, Giá 29tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 101m2
29.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 71m2, 2 Phòng ngủ, Giá 17tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 71m2
17.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 123m2 - Giá 30tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 123m2 - Giá 30tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 123m2, 3 Phòng ngủ, Giá 30tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phư...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 123m2
30.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 121m2 - Giá 32tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 121m2 - Giá 32tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 121m2, 3 Phòng ngủ, Giá 32tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phư...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 121m2
32.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Long 1,2,3 I Cho thuê Căn hộ 1 Phòng ngủ, 40m2 - Giá 7tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Long 1,2,3 I Cho thuê Căn hộ 1 Phòng ngủ, 40m2 - Giá 7tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Long 1,2,3, Diện tích 40m2, 1 Phòng ngủ, Giá 7tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 40m2
7.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Khang I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 121m2 - Giá 15tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Khang I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 121m2 - Giá 15tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Khang, Diện tích 121m2, 3 Phòng ngủ, Giá 15tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Pho...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 121m2
15.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Viên I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 112m2 - Giá 15tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Viên I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 112m2 - Giá 15tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Mỹ Viên, Diện tích 112m2, 3 Phòng ngủ, Giá 15tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 112m2
15.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ An I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 15.5tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ An I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 15.5tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Mỹ An, Diện tích 110m2, 3 Phòng ngủ, Giá 15.5tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 110m2
15.500.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ An I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 90m2 - Giá 12tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ An I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 90m2 - Giá 12tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Mỹ An, Diện tích 90m2, 2 Phòng ngủ, Giá 12tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Q...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 90m2
12.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Midtown Sakura Park I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 89m2 - Giá 24tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Midtown Sakura Park I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 89m2 - Giá 24tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Midtown Sakura Park, Diện tích 89m2, 2 Phòng ngủ, Giá 24tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 89m2
24.000.000₫
Xem chi tiết