Mới đăng Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Star Hill, Diện tích 95m2, 3 Phòng ngủ, Giá 4.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 95m2
4.100.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 3.95 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 3.95 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Star Hill, Diện tích 87m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.95 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 87m2
3.950.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 70m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tâ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 70m2
3.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 75m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.75 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 75m2
3.750.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 4.3 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 4.3 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 110m2, 3 Phòng ngủ, Giá 4.3 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 110m2
4.300.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 7 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 7 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 124m2, 3 Phòng ngủ, Giá 7 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 124m2
7.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 125m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 125m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Khang, Diện tích 125m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 125m2
3.200.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Viên I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 2.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Viên I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 2.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Mỹ Viên, Diện tích 95m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Qu...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 95m2
2.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Viên I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 118m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Viên I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 118m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Mỹ Viên, Diện tích 118m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Q...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 118m2
3.200.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ An I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 115m2 - Giá 2.98 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ An I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 115m2 - Giá 2.98 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Mỹ An, Diện tích 115m2, 3 Phòng ngủ, Giá 2.98 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Qu...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 115m2
2.980.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Midtown Sakura Park I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 105m2 - Giá 6.5 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Midtown Sakura Park I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 105m2 - Giá 6.5 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Midtown Sakura Park, Diện tích 105m2, 3 Phòng ngủ, Giá 6.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 105m2
6.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Midtown Sakura Park I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 79m2 - Giá 4.35 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Midtown Sakura Park I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 79m2 - Giá 4.35 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Midtown Sakura Park, Diện tích 79m2, 2 Phòng ngủ, Giá 4.35 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 79m2
4.350.000.000₫
Xem chi tiết