Mới đăng Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3

Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 I Bán Biệt thự, 180.5m2 - Giá 28.5 Tỷ I Phường Bình Thuận - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3, Diện tích 180.5m2, Giá 28.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tâ...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 180.5m2
28.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3

Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 I Bán Biệt thự, 313m2 - Giá 55 Tỷ I Phường Bình Thuận - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3, Diện tích 313m2, Giá 55 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Ph...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 313m2
55.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3

Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 I Bán Biệt thự, 205m2 - Giá 34.5 Tỷ I Phường Bình Thuận - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3, Diện tích 205m2, Giá 34.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 205m2
34.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3

Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 I Bán Biệt thự, 308m2 - Giá 50 Tỷ I Phường Bình Thuận - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3, Diện tích 308m2, Giá 50 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Ph...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 308m2
50.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3

Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 35 Tỷ I Phường Bình Thuận - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2,3, Diện tích 198m2, Giá 35 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Ph...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 198m2
35.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hưng Phát Blue Star I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 74.41m2 - Giá 2.3 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Hưng Phát Blue Star I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 74.41m2 - Giá 2.3 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Phát Blue Star, Diện tích 74.41m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2.3 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 74.41m2
2.300.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hưng Phát Blue Star I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 78m2 - Giá 2.2 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Hưng Phát Blue Star I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 78m2 - Giá 2.2 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Phát Blue Star, Diện tích 78m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2.2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 78m2
2.200.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Hưng Phát Blue Star I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 2 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Hưng Phát Blue Star I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 2 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Hưng Phát Blue Star, Diện tích 75m2, 2 Phòng ngủ, Giá 2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 75m2
2.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 72m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 72m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Ecogreen Sài Gòn, Diện tích 72m2, 2 Phòng ngủ, Giá 4.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 72m2
4.100.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 1 Phòng ngủ, 44m2 - Giá 2.2 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 1 Phòng ngủ, 44m2 - Giá 2.2 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Ecogreen Sài Gòn, Diện tích 44m2, 1 Phòng ngủ, Giá 2.2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 44m2
2.200.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 69m2 - Giá 3.1 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 69m2 - Giá 3.1 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Ecogreen Sài Gòn, Diện tích 69m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 69m2
3.100.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 65m2 - Giá 3.5 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Ecogreen Sài Gòn I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 65m2 - Giá 3.5 Tỷ I Phường Bình Thuận, Quận 7

Bán Căn hộ Ecogreen Sài Gòn, Diện tích 65m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân ...
 • Phường Bình Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 65m2
3.500.000.000₫
Xem chi tiết