Mới đăng Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 73tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 73tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 300m2, Giá 73tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 300m2
73.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 144m2, Giá 45tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 144m2
45.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 270m2 - Giá 58tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 270m2 - Giá 58tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Quang 1,2, Diện tích 270m2, Giá 58tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 270m2
58.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 277m2 - Giá 56tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 277m2 - Giá 56tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Quang 1,2, Diện tích 277m2, Giá 56tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 277m2
56.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Long 1,2,3 I Cho thuê Biệt thự, 276m2 - Giá 127tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Long 1,2,3 I Cho thuê Biệt thự, 276m2 - Giá 127tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Long 1,2,3, Diện tích 276m2, Giá 127tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Q...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 276m2
127.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Thái 1,2,3 I Cho thuê Biệt thự, 200m2 - Giá 35tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Thái 1,2,3 I Cho thuê Biệt thự, 200m2 - Giá 35tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Mỹ Thái 1,2,3, Diện tích 200m2, Giá 35tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 200m2
35.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Thái 1,2,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 30tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Thái 1,2,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 30tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Mỹ Thái 1,2,3, Diện tích 300m2, Giá 30tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 300m2
30.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Giang I Cho thuê Biệt thự, 146m2 - Giá 40tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Giang I Cho thuê Biệt thự, 146m2 - Giá 40tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Mỹ Giang, Diện tích 146m2, Giá 40tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 146m2
40.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Giang I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 32tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Giang I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 32tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Mỹ Giang, Diện tích 300m2, Giá 32tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 300m2
32.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Gia 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 200m2 - Giá 34tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Gia 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 200m2 - Giá 34tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Mỹ Gia 1,2, Diện tích 200m2, Giá 34tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 200m2
34.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 270m2 - Giá 69tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 270m2 - Giá 69tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,2, Diện tích 270m2, Giá 69tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 270m2
69.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,2, Diện tích 144m2, Giá 45tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 144m2
45.000.000₫
Xem chi tiết