Mới đăng Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 270m2 - Giá 29 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 270m2 - Giá 29 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 270m2, Giá 29 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 270m2
29.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 198m2, Giá 25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 198m2
25.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Quang 1,2 I Bán Biệt thự, 222m2 - Giá 33 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Quang 1,2 I Bán Biệt thự, 222m2 - Giá 33 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Quang 1,2, Diện tích 222m2, Giá 33 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 222m2
33.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Long 1,2,3 I Bán Biệt thự, 380m2 - Giá 48 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Long 1,2,3 I Bán Biệt thự, 380m2 - Giá 48 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Long 1,2,3, Diện tích 380m2, Giá 48 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 380m2
48.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Tú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 396m2 - Giá 45 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Tú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 396m2 - Giá 45 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Tú 1,2,3, Diện tích 396m2, Giá 45 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, T...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 396m2
45.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Toàn 1,3 I Bán Biệt thự, 148m2 - Giá 21 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Toàn 1,3 I Bán Biệt thự, 148m2 - Giá 21 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Toàn 1,3, Diện tích 148m2, Giá 21 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, T...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 148m2
21.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Thái 1,2,3 I Bán Biệt thự, 252m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Thái 1,2,3 I Bán Biệt thự, 252m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Thái 1,2,3, Diện tích 252m2, Giá 25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 252m2
25.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Thái 1,2,3 I Bán Biệt thự, 126m2 - Giá 19 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Thái 1,2,3 I Bán Biệt thự, 126m2 - Giá 19 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Thái 1,2,3, Diện tích 126m2, Giá 19 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 126m2
19.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 378m2 - Giá 45 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 378m2 - Giá 45 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Phú 1,2,3, Diện tích 378m2, Giá 45 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 378m2
45.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 256m2 - Giá 35.5 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Phú 1,2,3 I Bán Biệt thự, 256m2 - Giá 35.5 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Phú 1,2,3, Diện tích 256m2, Giá 35.5 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 256m2
35.500.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Hào I Bán Biệt thự, 207m2 - Giá 37 tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Hào I Bán Biệt thự, 207m2 - Giá 37 tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Hào, Diện tích 207m2, Giá 37 tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 207m2
37.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Mỹ Hào I Bán Biệt thự, 309m2 - Giá 41 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mỹ Hào I Bán Biệt thự, 309m2 - Giá 41 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Mỹ Hào, Diện tích 309m2, Giá 41 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 309m2
41.000.000.000₫
Xem chi tiết