Mới đăng Star Hill I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 140m2 - Giá 46tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 140m2 - Giá 46tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Star Hill, Diện tích 140m2, Giá 46tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 140m2
46.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 94m2 - Giá 23tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Star Hill, Diện tích 94m2, 2 Phòng ngủ, Giá 23tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phon...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 94m2
23.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 133m2 - Giá 43tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 133m2, 3 Phòng ngủ, Giá 43tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 133m2
43.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 101m2 - Giá 29tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 101m2, 3 Phòng ngủ, Giá 29tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phườn...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 101m2
29.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Cho thuê Căn hộ 2 Phòng ngủ, 71m2 - Giá 17tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 71m2, 2 Phòng ngủ, Giá 17tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 71m2
17.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 467m2 - Giá 215tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 467m2 - Giá 215tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Sài Gòn Paragon, Diện tích 467m2, Giá 215tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 ,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 467m2
215.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Sài Gòn Paragon I Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng, 150m2 - Giá 59tr I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Shophouse - Kiot - Cửa hàng Sài Gòn Paragon, Diện tích 150m2, Giá 59tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Shophouse - Kiot - Cửa hàng
 • Diện tích: 150m2
59.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 73tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 300m2 - Giá 73tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 300m2, Giá 73tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 300m2
73.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Cho thuê Biệt thự, 144m2 - Giá 45tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 144m2, Giá 45tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 144m2
45.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 270m2 - Giá 58tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 270m2 - Giá 58tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Quang 1,2, Diện tích 270m2, Giá 58tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 270m2
58.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 277m2 - Giá 56tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Quang 1,2 I Cho thuê Biệt thự, 277m2 - Giá 56tr I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Biệt thự Nam Quang 1,2, Diện tích 277m2, Giá 56tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quậ...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 277m2
56.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 123m2 - Giá 30tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ, 123m2 - Giá 30tr I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Cho thuê Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 123m2, 3 Phòng ngủ, Giá 30tr. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phư...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 123m2
30.000.000₫
Xem chi tiết