Mới đăng Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 95m2 - Giá 4.1 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Star Hill, Diện tích 95m2, 3 Phòng ngủ, Giá 4.1 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 95m2
4.100.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Bán Penthouse, 256m2 - Giá 10.9 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Penthouse, 256m2 - Giá 10.9 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Penthouse Star Hill, Diện tích 256m2, Giá 10.9 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7, ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Penthouse
 • Diện tích: 256m2
10.900.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 3.95 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Star Hill I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 87m2 - Giá 3.95 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Star Hill, Diện tích 87m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.95 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 87m2
3.950.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 70m2 - Giá 3.6 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 70m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.6 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tâ...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 70m2
3.600.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Scenic Valley 2, 1 I Bán Căn hộ 2 Phòng ngủ, 75m2 - Giá 3.75 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Scenic Valley 2, 1, Diện tích 75m2, 2 Phòng ngủ, Giá 3.75 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 75m2
3.750.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 270m2 - Giá 29 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 270m2 - Giá 29 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 270m2, Giá 29 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 270m2
29.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Thông 1,3 I Bán Biệt thự, 198m2 - Giá 25 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Thông 1,3, Diện tích 198m2, Giá 25 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 198m2
25.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Quang 1,2 I Bán Biệt thự, 222m2 - Giá 33 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Quang 1,2 I Bán Biệt thự, 222m2 - Giá 33 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Quang 1,2, Diện tích 222m2, Giá 33 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7,...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 222m2
33.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 4.3 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 110m2 - Giá 4.3 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 110m2, 3 Phòng ngủ, Giá 4.3 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 110m2
4.300.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 7 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Phúc – Le Jardin I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 124m2 - Giá 7 Tỷ I Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Phúc – Le Jardin, Diện tích 124m2, 3 Phòng ngủ, Giá 7 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường T...
 • Phường Phú Mỹ - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 124m2
7.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Long 1,2,3 I Bán Biệt thự, 380m2 - Giá 48 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Long 1,2,3 I Bán Biệt thự, 380m2 - Giá 48 Tỷ I Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Biệt thự Nam Long 1,2,3, Diện tích 380m2, Giá 48 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong, Quận 7...
 • Phường Tân Phong - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Biệt thự
 • Diện tích: 380m2
48.000.000.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Nam Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 125m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Nam Khang I Bán Căn hộ 3 Phòng ngủ, 125m2 - Giá 3.2 Tỷ I Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán Căn hộ Nam Khang, Diện tích 125m2, 3 Phòng ngủ, Giá 3.2 Tỷ. Liện hệ: Sky Garden 1,2,3 , Phường Tân Phong,...
 • Phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh
 • Loại BĐS: Căn hộ
 • Diện tích: 125m2
3.200.000.000₫
Xem chi tiết